Mong mọi người giúp với ạ. Cảm ơn ạ 🙇🙇. Gieo 3 con súc sắc 3 lần. Tính xác suất để được nhiều nhất hai mặt 5 là ????

4 câu trả lời 4