Bạn thân của T không làm bài tập mà bạn T báo với giáo viên là có .a) theo em T là người như thế nào ? b) việc làm của T có đúng hay không ?

4 câu trả lời 4