Trong đây có ai đã học ngành điện tử công nghiệp không ak?

3 câu trả lời 3