Trong đây có ai đã học ngành điện tử công nghiệp không ak?

4 câu trả lời 4