12/11/2013: ĐẢO KHỈ NHA TRANG 1c?

12/11/2013: ĐẢO KHỈ NHA TRANG Con tàu quay lái, lướt ra khơi Đảo khỉ lênh đênh, giưã biển trời Soi bóng ngàn xanh, trên sóng nước Nhuộn vàng sắc nắng, giựa thiên thai Khỉ cha, khỉ mẹ, gia đình khỉ Con cõng, con bồng, con dạo chơi Bố thí kẹo viên và đậu phộng Được ăn, khỉ quấn quýt theo người Ngày: 12/11/2013 MinhLê hiển thị thêm 12/11/2013:
ĐẢO KHỈ NHA TRANG
Con tàu quay lái, lướt ra khơi
Đảo khỉ lênh đênh, giưã biển trời
Soi bóng ngàn xanh, trên sóng nước
Nhuộn vàng sắc nắng, giựa thiên thai
Khỉ cha, khỉ mẹ, gia đình khỉ
Con cõng, con bồng, con dạo chơi
Bố thí kẹo viên và đậu phộng
Được ăn, khỉ quấn quýt theo người
Ngày: 12/11/2013
MinhLê
2 câu trả lời 2