12/11/2014: SỚM MAI BÊN BỜ HỒ (Ký) 1c?

12/11/2014: SỚM MAI BÊN BỜ HỒ (Ký) Ròng ròng chiều ngược, kim đồng hồ Bách bộ quanh bờ, buổi sáng ra Phu phụ sánh vai, cùng nhịp bước Thanh nam, nữ tú, chạy quanh bờ Cao niên y võ, theo bài bản Niên thiếu tung tăng, miệng bi bô Không khí công viên, thêm sôi đông Trong giờ thể dục, sáng tinh mơ Ngày 01/11/2014 Ngọclan hiển thị thêm 12/11/2014:
SỚM MAI BÊN BỜ HỒ (Ký)
Ròng ròng chiều ngược, kim đồng hồ
Bách bộ quanh bờ, buổi sáng ra
Phu phụ sánh vai, cùng nhịp bước
Thanh nam, nữ tú, chạy quanh bờ
Cao niên y võ, theo bài bản
Niên thiếu tung tăng, miệng bi bô
Không khí công viên, thêm sôi đông
Trong giờ thể dục, sáng tinh mơ
Ngày 01/11/2014
Ngọclan
2 câu trả lời 2