12/11/2017 MẢNH ĐẤT ÂN TÌNH 1c?

12/11/2017
MẢNH ĐẤT ÂN TÌNH
Về thăm mảnh đất ân tình
Cây đa bến nước sân đình năm xưa
Chùa Hang lớp học “I - T “
Cổng làng ngõ xóm xác xơ điệu tàn
Bây giờ phong cảnh khang trang
Chùa Hang sầm uất khách quan dập dìu
Cổng làng nhắc nhớ bao điều
Khắc vào ký ước bấy nhiêu ân tình
Ngày: 03/11/2017
Minhle989
2 câu trả lời 2