12/11/2012: TIÊT LẬP ĐÔNG 2c?

12/11/2012:
TIÊT LẬP ĐÔNG
Từ mấy bữa nay, tiết lập đông
Quê tôi Hà Nội, đẹp vô cùng
Hây hây gió thổi se se lạnh
Áo ấm muôn mầu, với sắc bông
Hơi nước mặt hồ, bay phảng phất
Bầu trời xanh xám, một mầu vân
Phương xa, hồi tưởng, mùa đông đến
Hà Nội quê tôi, đẹp tuyệt trần
Giangsơn
1 câu trả lời 1