Nêu tác dụng của từ láy trong câu ; Lom khom dưới núi, tiêu vài chú Lác đác bên sông , chợ máy nhà..[trích qua đèo ngang] Help me !!!?

4 câu trả lời 4