Có phải năng lực tính toán của con người cũng có những lúc nhiễu loạn?

9 câu trả lời 9