Có phải năng lực tính toán của con người cũng có những lúc nhiễu loạn?

8 câu trả lời 8