Cho e hỏi e qh 4 người 1 lúc và 4 người đều ra trong ấy của e . vậy e bị cho vô tinh dich nhìu quá có sao không ?

19 câu trả lời 19