TẠI SAO MÁY TÍNH QUÁN NET KHÔNG CÓ CHỖ CẮM USB VÀ CÂY VẬY?

TẠI SAO MÁY TÍNH QUÁN NET KHÔNG CÓ CHỖ CẮM USB VÀ CÂY VẬY
8 câu trả lời 8