E bán trái cây online chỉ độc quyền một loại .Em ở đak nông muốn gửi «seo»hàng cho khách ngoài tỉnh ????

Liên hệ chuyên ̉ phát nhanh họ chuyển hàng khô thôi dưới 5kg .họ không hỗ trợ trái cây.

Còn nhân viên seo hàng trong tỉnh thì được mà ngoài tỉnh họ cũng không chuyển hàng cho.nghe lo lắng Wa

Ai có thể tư vấn ̃ em được không ạ? Cảm ơn!

5 Câu trả lời

Xếp hạng
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.