Giải giúp em quẻ thẻ này với ạ !?

Giải hộ em quẻ, đoạn cầu hôn với ạ, lúc em xin e có xin chuyện tình cảm giữa em và ng yêu e ạ.

“ Sớm bén duyên tơ mấy tiếng đồng
Tường đông tham thở mấy thư hồng
Trăm năm êm ấm cũng thương đó
Dìu dắt bên tai tiếng tơ hồng “
5 câu trả lời 5