Nhạc nền trong truyện bóng người dưới trăng, đoạn khuê đi ra kho rơm chờ thủ, ai biết chỉ mình với?

Tên 1 bản nhạc không lời
1 câu trả lời 1