Các bạn công giáo cho mình hỏi với,tà dâm kiểu xem ảnh,video,tưởng tượng nhưng không làm thì có phạm tội không nhỉ Amen?

Phần tôn giáo tìm ở đâu nhỉ,tìm trong nhóm mãi không thấy
Cập nhật: .
2 câu trả lời 2