Cho mk xin công thức tính diện tích của tam giác?

7 câu trả lời 7