Lổi số trang page trong worl?

m.n cho mình hỏi, world mình 2003 mình có 1 world bị mất page 1, 2 chỉ có page 3,4,5 . khi rê chuột kéo xuống thì thấy hiện page 3 ,4 , 5 thôi, làm sao để cho nó thành page 1, 2,3 được vậy?
5 câu trả lời 5