22/11/2011: KHU PHỐ ĐỔI THAY 3x?

22/11/2011:
KHU PHỐ ĐỔI THAY
Lò-Đúc, nơi khu phố Lữ-Gia
Cảnh quan đô thị, khác ngày xưa
Cây xanh rủ bóng, trên hè phố
Cao ốc chọc trời, PLAZA
Siêu thị ngày đêm, đông tấp nập
Công viên rực rỡ, những bồn hoa
Hòa cùng du khách, vui như hội
Ngắm phố xưa, nay đã khác xa
Levanm45
3 câu trả lời 3