Giúp mình vs ạ?

Mình đi xe quẹt vào một cô lúc đấy sợ quá chạy luôn không dám ở lại một lúc có chiếc xe khách đuổi theo bảo quay lại xem ngta như nào mk nghĩ nên quay lại rồi lcs quay lại chả thấy ai chắc ngta đi rồi, không biết có bị tìm tung tích r kiện tụng j không sợ quá
4 câu trả lời 4