Giup em phan tich doan van nay nha !!!!!?

1)viết đoạn văn phân tích cảnh cho chữ trong bài (chữ người tử tù) vì sao cảnh cho chữ là cảnh tượng xưa nay chưa từng có.

2)viết đoạn văn phân tích nhân vật huấn cao trong chữ người tử tù (phân tích chi tiết giùm nhé).

###nhanh nhanh giùm em mọi người ơi
5 câu trả lời 5