Chẳng hiểu sao những người chăm trẻ giáo viên mầm non lại ác vậy! Nếu ko thích trẻ con thì thôi đi ai bắt vậy ! Đánh trẻ ! Haiz?

3 câu trả lời 3