Mọi người có thể cho em biết cường độ quang hợp của các nhóm thực vật c3 ,c4 và cam được không ạ😅😅😅?

3 câu trả lời 3