Mua nhà ở Úc năm 2018 có được định cư Úc không?

Cập nhật: Tôi định năm 2018 mua nhà ở Úc để cho con du học ở. Xin hỏi mua xong con tôi có được định cư Úc không, nếu không còn phải làm những thủ tục gì khác để được định cư? Xin cảm ơn.
6 câu trả lời 6