Dân Thanh Hóa bị ghét ?

Vì sao ngta ghét dân Thanh Hóa.. Kể cả con nít ?
4 câu trả lời 4