E vay 20tr lãi 2,9%, e vay trong vong 18 tháng, vậy cho e hỏi là e fải đóng lãi bao nhiêu hằng tháng ak và cách tính như thế nào chỉ e với?

1 câu trả lời 1