Phía bắc có bao nhiêu tỉnh thành?

5 câu trả lời 5