E vì k có hộ khẩu nên phải học c3 dân lập, bh e muốn được chuyển sang công lập tjif có cách nào k ạ? E thi được 51đ ạ?

4 câu trả lời 4