Cho mình hỏi , trị mụn ẩn trên chán , dưới càm và dưới vùng mắt , làm cách nào thì hiệu quả nhất?

3 câu trả lời 3