Dt Nokia 6600 cua mình bị khoá bảo vệ ko mở lên đc mọi ng chỉ mình cách lấy lại mã PUK code dc ko..hic?

bị khoá mã bảo vệ
5 câu trả lời 5