Đàn gà nhà mình không hiểu vì sao có khoảng một nửa số con cứ gầy mòn đi rồi chết, cho uống đủ các loại thuốc kháng sinh mà không khỏi?

Ai có cách nào chữa mách nhau với.
1 câu trả lời 1