Tại sao nói duyên hải Nam Trung bộ là cửa ngõ ra biển của Tây Nguyên?

Giúp mình với mai m ktra r ( đcuong địa 9 )
4 câu trả lời 4