Giải giúp em pt lượng giác với: a) cos^2x + cos^2(2x) + cos^2(3x)=3/2 b) sinx +2cosx +1 + sin2x =O có ai giúp em với ạ?

6 câu trả lời 6