07/12/2012 NGỌN GIÓ VÔ TÌNH 3tc2ơ?

07/12/2012
NGỌN GIÓ VÔ TÌNH
Sớm mai vãn cảnh, bên bờ hồ
Mặt nước trong veo, sóng nhấp nhô
Ngọn gió vô tình đâu lạc tới
Quyến theo trang giấy, mấy vần thơ
7 câu trả lời 7