Tuổi bố hiện tại là 26 tuổi con hiện tại là 1. Hỏi sau bao nhiêu năm tuổi bố gấp đôi tuổi con?

6 câu trả lời 6