Cho mìh hỏi: hiện nay các nước ĐNÁ đang gặp khó khăn j ? Biện pháp khắc phục ra sau ?

5 câu trả lời 5