NGÀY XUÂN CHIM TUNG CÁNH NGÀN MÂY LÀN GIÓ CUỐN HƯƠNG GIEO KHÓI ĐỜI TRONG KHÚC NHẠC TIẾNG CƯỜI ĐÓN CHÀO MÙA XUÂN MỚI NIỀM TIN CHÚA XUỐNG?

NGÀY XUÂN CHIM TUNG CÁNH NGÀN MÂY LÀN GIÓ CUỐN HƯƠNG GIEO KHÓI ĐỜI TRONG KHÚC NHẠC TIẾNG CƯỜI ĐÓN CHÀO MÙA XUÂN MỚI NIỀM TIN CHÚA XUỐNG MUÔN ƠN PHÚC LÀNH TRÊN ĐẤT VIỆT THANH BÌNH CHO XUÂN VỀ THẮM XINH. CON KHẤN NGUYỆN 1 MÙA XUÂN HẠNH PHÚC THẮM TƯƠI HỒNG ÂN CHÚA MỌI NƠI XIN CHÚA THƯƠNG BAN MÙA XUÂN CON VUI KHẮP NƠI... hiển thị thêm NGÀY XUÂN CHIM TUNG CÁNH NGÀN MÂY LÀN GIÓ CUỐN HƯƠNG GIEO KHÓI ĐỜI TRONG KHÚC NHẠC TIẾNG CƯỜI ĐÓN CHÀO MÙA XUÂN MỚI NIỀM TIN CHÚA XUỐNG MUÔN ƠN PHÚC LÀNH TRÊN ĐẤT VIỆT THANH BÌNH CHO XUÂN VỀ THẮM XINH. CON KHẤN NGUYỆN 1 MÙA XUÂN HẠNH PHÚC THẮM TƯƠI HỒNG ÂN CHÚA MỌI NƠI XIN CHÚA THƯƠNG BAN MÙA XUÂN CON VUI KHẮP NƠI LÀ DANH CHÚA MUÔN ĐỜI. NGÀY XUÂN THẮP NÉN HƯƠNG NGÁT TÌNH HỒN CON DÂNG LÊN CHÚA NIỀM TIN NGUYỆN CHÚA XUỐNG MUÔN ƠN PHÚC LÀNH XIN THỨ THA LỖI LẦM 1 NĂM QUA TRÓT MANG LÒNG BAO NỖI ƯỚC MONG CON KHẤN NGUYỆN NƯỚC THÁNH ÂN VÀ HẠNH PHÚC NHIỀU HƠN ĐẸP NHƯ GIẤC MƠ NỒNG. NGÀY XUÂN ÁNH SÁNG LAN KHẮP NƠI NGÀY XUÂN CHIM TUNG CÁNH NGÀN NƠI ĐÓN CHÀO MÙA XUÂN MỚI
5 câu trả lời 5