NƯỚC MẮT GÌ TẦN MÂY XANH VÚT CAO CHÚA CHÍ TÔN CHÚA ĐANG NGỰ MỎI MÒN HỌ CƯỜI CHE SAO CHÚA KHÔNG CỨU NGƯỜI VÀ TỚI BAO GIỜ NGÀI THƯƠNG NGHE?

NƯỚC MẮT GÌ TẦN MÂY XANH VÚT CAO CHÚA CHÍ TÔN CHÚA ĐANG NGỰ MỎI MÒN HỌ CƯỜI CHE SAO CHÚA KHÔNG CỨU NGƯỜI VÀ TỚI BAO GIỜ NGÀI THƯƠNG NGHE TIẾNG CON CHÚA CHÍ NHÂN CHÚA SINH ĐẾN MUÔN ĐỜI VÀ MAI SAU ĐƯỢC PHÁN QUYẾT TRẦN AI. CHO QUÂN THÙ BIẾT DANH CHA TRÊN TRỜI NGÀI LÀ CHÚA NGÀI LUÔN MẾN THƯƠNG CON ĐÊM NGÀY VẪN TRÔNG... hiển thị thêm NƯỚC MẮT GÌ TẦN MÂY XANH VÚT CAO CHÚA CHÍ TÔN CHÚA ĐANG NGỰ MỎI MÒN HỌ CƯỜI CHE SAO CHÚA KHÔNG CỨU NGƯỜI VÀ TỚI BAO GIỜ NGÀI THƯƠNG NGHE TIẾNG CON CHÚA CHÍ NHÂN CHÚA SINH ĐẾN MUÔN ĐỜI VÀ MAI SAU ĐƯỢC PHÁN QUYẾT TRẦN AI. CHO QUÂN THÙ BIẾT DANH CHA TRÊN TRỜI NGÀI LÀ CHÚA NGÀI LUÔN MẾN THƯƠNG CON ĐÊM NGÀY VẪN TRÔNG CẬY GIỜ NGÀI ĐẾN CHÚA GỌI CON THÂN CON HAO GẦY THÁNG NĂM DÀI Ê CHỀ NHƯNG TIN RẰNG MỘT NGÀY CHÚA THƯƠNG. CON ĐAU NHÌN TIẾN CON VUA NGÀI CHÚA KHÔNG ĐÀNH LẶNG IM MÃI ĐÂU. CA KHEN NGÀI CHỨA CHAN BAO CON LÃNH MUÔN ƠN LÀNH. HỠI MUÔN NGƯỜI HÃY CHÚC KHEN DANH NGÀI ĐẾN MUÔN ĐỜI VÀ MUÔN KIẾP SAU VÌ NGƯỜI TA SÂU XÉ CON ĐÊM NGÀY CÓ CHÚA ĐÂU HAY CHÚA TÔI CHẾT RỒI CHÚA ĐÂU LÀ NGƯỜI TẠO TÁC CHÚNG SINH ĐẾN MUÔN ĐỜI CHÚA ĐÂU CÒN VỮNG BỀN
4 câu trả lời 4