Ai biết tiếng anh xin dịch giúp cho tôi câu này với ?

CÔNG TY trách nhiệm hữu hạn MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ BAOBAO
4 câu trả lời 4