Mọi người giúp em câu hình thcs?

Cho tam giác ABC vuông tại A, E là trung điểm AC, vẽ AH vuông góc BE tại H . AH cắt BC tại M. CH cắt AB tại N. Cm MN // AC Em tìm ra 1 cách nhưng quá dài và không cần xài gì đến chuyện tam giác ABC vuông tại A, có khi nào đề cho thừa. Cách đó như sau: qua B em vẽ đường thẳng // AC cắt CN và AM tại E và F, lập tỉ lê... hiển thị thêm Cho tam giác ABC vuông tại A, E là trung điểm AC, vẽ AH vuông góc BE tại H . AH cắt BC tại M. CH cắt AB tại N. Cm MN // AC
Em tìm ra 1 cách nhưng quá dài và không cần xài gì đến chuyện tam giác ABC vuông tại A, có khi nào đề cho thừa. Cách đó như sau: qua B em vẽ đường thẳng // AC cắt CN và AM tại E và F, lập tỉ lê có được BN/NC=BM/MC. em mong mọi người giúp em cách nào ngắn hơn
2 câu trả lời 2