Ai có nhóm chat x nào zalo cho em vào với ạ?

2 câu trả lời 2