Mình là nữ 2k3 muốn tìm bạn thân khác giới để tâm sự, trò chuyện?

Addfr fb mình : https://m.facebook.com/profile.php?id=100016296797575&ref=content_filter
Cập nhật: Mình đùa thôi... Mấy bạn đừng inb link fb đó nha :))
26 câu trả lời 26