Xin hỏi diện F4 anh chị em bảo lãnh đi Mỹ đang giải quyết ngày tháng năm nào? Cảm ơn?

4 câu trả lời 4