Nêu nội dung của đoạn thơ Thuyền và biển từ câu thơ Chỉ có thuyền mới hiểu đến câulongf thuyền đang rạn vỡ?

giúp em với các anh
4 câu trả lời 4