Cho em hỏi là điểm thi toán của em dưới 5,0 nhưng điểm ktra 15' và 45' của em cao và các môn khác cũng trên 6,5 thì có bị hs tb k ạ?

5 câu trả lời 5