Lặng Lẽ Sa Pa?

Trong truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa cô kỹ sư trẻ là con gái của ông họa sĩ già đúng không? Bởi trong sách giáo khoa có câu "họa sĩ còn đang nheo mắt cố đọc tên các sách trên giá thì cô gái đã bước tới dường như làm việc lấy hộ bố", nhưng trên mạng lại có nhiều bài văn mẫu ghi cô kỹ sư trẻ là cháu gái của ông... hiển thị thêm Trong truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa cô kỹ sư trẻ là con gái của ông họa sĩ già đúng không? Bởi trong sách giáo khoa có câu "họa sĩ còn đang nheo mắt cố đọc tên các sách trên giá thì cô gái đã bước tới dường như làm việc lấy hộ bố", nhưng trên mạng lại có nhiều bài văn mẫu ghi cô kỹ sư trẻ là cháu gái của ông họa sĩ (http://m.elib.vn/dong-vai-nhan-vat-co-ki-su-de-ke-lai-cau-chuyen-dua-theo-tac-pham-lang-le-sa-pa--461371.html?view=1). Vậy cái nào mới đúng? 🤔😐😑
3 câu trả lời 3