Chân phải của e bị đau khi bật cóc?

E bật cóc hết sức lúc đứng dậy thì chân phải đau . Không trụ nổi đứng là muốn ngã.còn chân trái thì bình thường k đau lắm sáng hôm sau chân phải của e như phế. Chân phải e bị gì đấy ạ
4 câu trả lời 4