Bị đám bạn thân nói xấu, nghĩ chơi, xa lánh này nọ, cư xử với mình như là dằn mặt. Mình phải làm sao?

Giúp mình với
4 câu trả lời 4