Rụt rè nhút nhát làm cho khuôn mặt tôi hơi bị ngu ngơ ko biết có cách nào để hết chứng nhút nhát khi đến chỗ đông người vd: đến trường...?

3 câu trả lời 3