Http://vn-answers.dubuplus.com/ Trang này là trang hỏi đáp mới hả . Hay zữ vậy trời?

2 câu trả lời 2