Phòng khách sạn nhà nghỉ hà nội?

phòng đôi với phòng đơn trong nhà nghỉ hay khách sạn khác nhau như nào ạ?, đi với vợ thì nên đặt phòng đôi hay đơn.
5 câu trả lời 5